Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Σήμερα Τρίτη στις 15:00 το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας PDF Εκτύπωση E-mail
Articles | ΝΑΟΥΣΑ
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa on Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2017 02:22   

dimΓια σήμερα Τρίτη στις 15:00 μεταφέρθηκε το δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας.

Λόγω της πολύωρης συνεδρίασης (περισσότερες από 6 ώρες) για την παρουσίαση της έκθεσης εκκαθάρισης της ΤΑΒ (Δείτε εδώ) το δημοτικό συμβούλιο μεταφέρθηκε για σήμερα.

Τα θέματα της συνεδρίασης του είναι:

Κατάργηση των αποφάσεων 260/1999, 233/2004 και 234/2004 και λήψη νέας απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης καταφυγίων στο Χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας (ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης του Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και έγκριση των όρων διακήρυξης

Εισηγητής: Δήμαρχος

Έγκριση ή μη, της διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών, με αντικείμενο την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΘΕΡΕΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ, ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Εισηγητής: Δήμαρχος

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, με Δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη με βάση την τιμή για ένα έτος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Έγκριση ή μη, έκθεσης εννιαμήνου (1-1-2017/30-9-2017) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018

Εισηγητής: Δήμαρχος

Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Διαγραφή ή μη, από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Αποδοχή ή μη, παραχώρησης χρήσης, ανανεούμενης, οχήματος οκτώ (8) θέσεων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Έγκριση ή μη της 7ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

Καθορισμός ύψους μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στον Παιδικό Σταθμό Στενημάχου για το σχολικό έτος 2017-2018

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α

Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 84/2017 Α.Δ.Σ. περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»

Οικονομική ενίσχυση ή μη, του Αθλητικού Συλλόγου «ΓΑΣ Κοπανού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οικονομική Ενίσχυση ή μη, της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Εκδήλωση βράβευσης εκπροσώπων των "ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ" & "ΔΡΟΜΕΑΣ" ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού γραφείο στο Δήμο Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Επανάληψη οικονομικής ενίσχυσης της Φιλαρμονικής Εταιρείας Νάουσας έτους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Έγκριση ή μη, τροποποίησης συμβάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Αποδοχή και χρονική παράταση –επέκταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προσωρινού χαρακτήρα της οδού Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικής οδού Νάουσας –Ροδοχωρίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Άνω Ζερβοχωρίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της διαδικασίας με διαπραγμάτευση μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό ως προς το τμήμα –ομάδα 2 «Σκυροδέματα» του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2017’»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 

inaoussa.gr - All Rights Reserved