Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας PDF Εκτύπωση E-mail
Articles | ΝΑΟΥΣΑ
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa on Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2017 14:20   

naoussaΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α΄ Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το υπ΄ αριθμ 905/Β από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων».

Το υπ΄αρίθμ. 23754 από 10-10-2017 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας Ημαθίας, μετά των συνημμένων εγγράφων.

Την υπ΄ αριθμ. 4843/17/2033570 από 10-10-2017 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Νάουσας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας, και

Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης της οδού Χριστόδουλου Λαναρά, στην πόλη της Νάουσας, από την 13 Οκτωβρίου 2017 έως και την 03 Νοεμβρίου 2017,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Εγκρίνουμε την παράταση στις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χριστόδουλου Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας έως τη συμβολή της με την οδό Σαράφη πόλεως Νάουσας, ανά Φάση ως ακολούθως:

Α΄ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Χριστόδουλου Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δημητριάδη, συμπεριλαμβανομένης της διασταύρωσης Δημαρχίας και Ζαφειράκη-Χριστόδουλου Λαναρά, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων με κατεύθυνση προς την κεντρική πλατεία, στην οδό Παπαγιώργη. Τμήματα των οδών Ζαφειράκη και Χριστόδουλου Λαναρά, καθώς και η οδός Χατζηγρηγοριάδη (εκατέρωθεν της Χριστόδουλου Λαναρά) θα είναι και θα σημανθούν ως αδιέξοδοι δρόμοι.

Β΄ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Χριστόδουλου Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Δημητριάδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Επαμεινώντα Γκαρνέτα, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων στις οδούς Μισιρλή ή Γκαρνέτα και Δημητριάδη κατά περίπτωση. Τμήμα της οδού Παπαγιώργη θα είναι και θα σημανθεί ως αδιέξοδος.

Γ’ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Χριστόδουλου Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Γκαρνέτα (συμπεριλαμβανομένης της διασταύρωσης) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σαράφη, με παράλληλη εκτροπή στην οδό Πεχλιβάνου ή Αγίου Δημητρίου και Παπαγιώργη, κατά περίπτωση. Τμήματα των οδών Χριστόδουλου Λαναρά (εκατέρωθεν του αποκλεισμένου τμήματος), Παύλου Μελά, Γκαρνέτα και Μισιρλή θα είναι και θα σημανθούν ως αδιέξοδοι δρόμοι.

Άρθρο 2ο

Κάθε ανωτέρω περιγραφόμενη Φάση θα ξεκινά μετά το πέρας της προηγούμενης, με έναρξη της πρώτης την 13-10-2017.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες από τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης, θα πρέπει:

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα περιοριστικά μέτρα να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β/20.05.2011),

Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών,

Να λαμβάνεται μέριμνα, έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς,

Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε αποκλειόμενου οδικού τμήματος, να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής,

Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώνης έργων,

Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση σε παρόδιες ιδιοκτησίες,

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 ΠΚ και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99

«Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.
 

inaoussa.gr - All Rights Reserved